Koło Naukowe Informatyków AMW

{ Kilka słów o naszym kole }

$echo_o_nas

O naszym kole

nasze cele

Najważniejszym naszym celem jest:

Rozbudowanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.

czym jest koło?

Koło jest uczelnianą organizacją studencką.

Koło jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego przy Instytucie Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.

obszary zainteresowań

Opiekunowie merytoryczni dla obszarów zainteresowań:

Bodnar Tadeusz (kmdr por. mgr inż.) - Technologie sieciowe
Kruczko Mieczysław (mgr inż.) - Technologie sieciowe
Masiejczyk Jan (dr inż.) - Techniki programowania
Ogrodniczak Janusz (dr inż.) - Serwerowe systemy operacyjne, Mikrokontrolery
Praczyk Tomasz (kmdr dr hab. inż.) - Sztuczna inteligencja, Rozpoznanie obrazowe
Rodwald Przemysław (kmdr por. dr inż.) - Kryptologia, Blockchain
Zacniewski Artur (dr inż.) - Technologie internetowe
Żak Andrzej (kmdr dr hab. inż.) - Przetwarzanie obrazów i sygnałów, Automatyka i robotyka